Základní kursy Kineziologie

I. Nástroje metody

uvádí základní techniky, s kterými pracujeme : barometr chování, odblokování emocionálního stresu, věková regrese a testování čistého svalového obvodu.
(2 dny)

II. Zlepši uvědomění učení

představuje systém "Jednotného mozku", detailní přepracovaný program na uvolnění energetických bloků mozku a těla, které způsobují poruchy učení ve škole.
(3 dny)

III. Kód těla

vysvětluje Struktury/Funkce, aby nám umožnil pochopit, jak naše rysy ovlivňují naše instinktivní chování a naše osobní systémy přesvědčení.
(4 dny)

IV. One Brain pro pokročilé

prohlubuje znalosti One Brain ve směru, jak najít a rozšířit poznání emocionálních příčin dyslexie a defúzních technik k uvolňování takových emocionálních stresorů (příčin stresu).
(4 dny)

 

V. Hlasitější než slova

zvyšuje vlastní sebepoznání, týkající se naší instinktivní osobnosti a vede nás prostřednictvím dalších informací o strukturach a funkcích.
(4 dny)

 

VI. Strukturální neurologie

završuje výuku základních technik používaných v Systému jednotného mozku se zvláštním důrazem na esenciální energie mozku/těla.
(4 dny)

 

VII. Vztahy v ohrožení

rozvíjejí sebeuvědomění a osvobozují od nesprávného chápání minulosti. Je to první ze třech kurzů koncipovaných pro kandidáty na facilitátory, aby jim pomohl "být lepším" osobně a ve všech vztazích.
(4 dny)

 

VIII.Tělesné okruhy, bolest a porozumění 

sjednocuje principy tělesných činností se vzájemnou součinností svalů, mysli a paměti.
(5 dní)

 

IX. Dětství, sexualita a stárnutí

je hloubkovým průzkumem toho, jak prvních sedm let života ovlivnilo zbytek našeho osobního života a jak můžeme změnit tuto předlohu k lepšímu.
(4 dny)

 

X. Dospívání, zralost a láska

zkoumá kořeny našich osobních i profesionálních úspěchů nebo selhání, které ovlivnily naše zkušenosti z druhého a třetího sedmiletého cyklu života. Některé z témat : "Posluhování" a "pomsta".
(4 dny)

© celistvost.info